TOEFL IBT

TOEFL ana dili İngilizce olmayan kişilerin İngilizceyi yazıldığı gibi, konuşulduğu gibi veya üniversitelerde kullanıldığı gibi kullanma ve anlama becerilerini ölçen bir sınavdır. TOEFL iBT dilin 4 becerisini sınayan bir sınavdır: Konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini ölçerek  sınava girenlerin bu konulardaki bilgisini tartar. Bütün  dünyada güvenilir internet sistemiyle birçok sınav merkezinde uygulanabilir.

İngilizcede konuşma, yazma, okuma, dinleme gibi dil yeteneklerini karışık bir şekilde kullanabilenleri tespit eder: Eğitim dili İngilizce olan üniversite ve akademi gibi yüksek okullarda  veya  İngilizce dilinin sık kullanıldığı  iş ortamlarında başarılı olabilmek için dinlemek, dinlerken soru sorabilmek, yazabilmek  gerek İngilizce eğitim yapılan okullarda gerekse iş yaşamında çok önem taşır.

 TOEFL’a girenler:
- Okuma (reading), dinleme (listening) ve sonraki aşamada okuduğu ve dinlediği soruya  sözel ( speaking) olarak cevap verir.
- Dinleme (listening) , parçayı dinler ve sonraki aşamada dinlediği parçaya ait olan  soruya  sözel olarak cevap verir.
- Okuma (reading),  parçayı okur ve sonraki aşamada okuma parçası ile ilgili soruya  sözel olarak cevap verir.TOEFL’da konuşma  (speaking)

 Bu bölümde TOEFL’a katılan  öğrencilere cevaplamaları için dinlemeleri için kulaklık ve  konuşmaları için mikrofon verilir. Öğrenciler tarafından mikrofon aracılığıyla verilen  cevaplar  kaydedilir ve TOEFL sınavı düzenleyicisi olan ETS’ye gönderilir. ETS’de bu konuyla ilgili bölümde  bulunan görevliler bu cevapları değerlendirirler.

Yazma (essay writing)

TOEFL’a giren öğrencilerden  writing bölümünde dinledikleri ve okudukları konularla ilgili  (essay) yazmaları istenir. TOEFL sınavı sırasında yazılan  akademik seviyedeki bu makaleler (essay)  ETS’de bulunan görevliler tarafından değerlendirilir.

TOEFL Sınav Esnası Durumları

TOEFL sınavı 4 (dört) saat sürer: TOEFL’ın toplam süresi 4 (dört) saattir.

TOEFL‘da not almak serbest: TOEFL’a giren öğrencilere tüm sınav boyunca ve her bölümde not tutmaları için izin verilir. Sorulan sorulara cevap verilirken öğrenciler yazdıkları notları kullanabilirler. TOEFL’ın bitiminde öğrencilerin tuttukları notlar toplanır ve öğrenci dışarı çıkmadan yok  edilir.

Yeni puanlama sisteminde  TOEFL’a giren öğrencinin İngilizce dil yeterliliği tespit edilir ve bildirilir. ETS TOEFL puanlarında konuşma, dinleme, okuma, yazma ile ilgili 4 bölüm için ayrı ayrı ve hepsini içeren bir de toplam puan sunmaktadır. Bu puanlama sayesinde TOEFL‘a giren öğrenciler seviyeleri  konusunda ayrıntılı  bilgiye sahip olabilir ve durumlarını gözden geçirebilirler.

Sınav Sonuçları

TOEFL’da puanlar online görülebilir. TOEFL  sayesinde sınava girenler girdikleri tarihten  15 gün sonra TOEFL skorlarını online görebilirler. Aynı zamanda ETS tarafından hazırlanan TOEFL iBT skor kâğıdı da posta yoluyla öğrenciye ulaştırılır. Başvuru yaptığınız üniversiteler skorunuzu artık çevrimiçi görebilmektedirler.

TOEFL IBT Sınavı Formatı

 TOEFL ibt  sınavı 4 bölümden oluşur:

- Toefl ibt Reading (Okuduğunu anlama)

 - Toefl ibt Listening (Dinlediğini anlama)

- Toefl ibt Speaking (Konuşma)

 - Toefl ibt Writing (Yazma)

Bu dört bölümle ilgili tüm sınav aynı gün içinde yapılr. TOEFL iBT sınavı 4 saat  sürer.

TOEFL sınavı internet tabanlı bir sınav olup  emniyetli bir şekilde gerçekleştirilir. Soruların cevaplandırılması ile ilgili bilgilendirme her bölümde ayrı ayrı verilir.

Speaking (Konuşma) Sınavı bölümünde öğrenciler mikrofona konuşarak cevap verirler ve cevaplar dijital formatta kaydedilerek ETS’ye gönderilir.

Writing (Yazma) bölümünde TOEFL alan öğrenciler yazılarını klavye aracılığıyla yazarlar. Bu yazılar  ETS’ye puanlandırılmak üzere gönderilir.

Alttaki bölümde TOEFL’ın soru tiplerini ve öngörülen cevaplama sürelerini bulabilirsiniz. Her bölüm için cevaplama süresi soru sayısına bağlı olarak değişiktir.

Bölüm-Zaman-Soru Sayısı

- Toefl ibt Reading  (Okuma) 60–100 dakika 36–70
- Toefl ibt Listening  (Dinleme ) 60–90 dakika 34–51

- Ara 10 dakika

- Toefl ibt Speaking  (Konuşma ) 20 dakika 6 çalışma
- Toefl ibt Writing  (Yazma ) 50 dakika 2 çalışma

Değerlendirme

Yeni sınav sisteminde konuşma ve kompozisyon bölümlerine verilen ağırlık nedeniyle bundan böyle İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilen ve yazabilen kişiler başarılı olabilecek. Akıcı konuşma derken sokak İngilizcesi değil, daha ziyade akademik ortamda (üniversitede, kolejde vb) konuşulan İngilizce temel alınacak.  İngilizce öğreten kurumlar bugün temel düzeyde konuşmaya zaten önem vermeye başladılar, ancak uzun vadeli ve başarı getiren sistemler okuma ve kompozisyona da ağırlık vermeyi gerektirmektedir. 

Konuşma bölümü için ekstra bilgi: Verilen 6 aşamanın her birine 45-60 saniye kadar konuşmanız istenecek ve 0 ila 4 arasında bir not verilecek ve bu notların ortalamasının  0 ila 30 arasında değişen skor dağılımında nereye denk geldiğine bakılacak.

Cevaplar bilgisayar tarafından değil kişiler tarafından değerlendirilecek. 

Değerlendirme sırasında öğrencinin konuyu ele alışı, ifade şekli ve dili doğru kullanabilme becerileri göz önünde bulundurulacak.

1) Öğrencinin okuduğu ve dinlediği metinlerle ilgili bir soruya cevap vermesi istenecek. Cevapta dili kullanmadaki becerilerine (geliş, gelişme, sonuç bölümlerine, uygun ve doğru kelime ile dilbilgisinin kullanılıp kullanılmadığına) bakılacak. Ayrıca içeriğinin doğruluğu ve istenen sorunun tam cevabı olmasına da puan verilecek.

2) Konuşmadaki giriş, gelişme, sonuç bölümlerine, organizasyona, uygun ve doğru kelime ile dilbilgisinin kullanılıp kullanılmadığına bakılacak. Öğrencinin sorulana cevap vermesi yine önemlidir.

TOEFL’da WRITING bölümüne şöyle not verilir:

Verilen 2 aşamanın her biri 0 ila 5 arasında değerlendirilecek ve ortalamasının da yine 0 ila 30 arasında değişen bir skor dağılımında nereye denk geldiğine bakılacak.

Cevaplar bilgisayar tarafından değil kişiler tarafından değerlendirilecek. 

1) Öğrencinin dili kullanmadaki becerilerine (geliş, gelişme, sonuç bölümlerine, uygun ve doğru kelime ile dilbilgisinin kullanılıp kullanılmadığına) bakılacak. Ayrıca içeriğinin doğruluğu ve tam olmasına da puan verilecek.

2) Metindeki giriş, gelişme, sonuç bölümlerine, organizasyona, uygun ve doğru kelime ile dilbilgisinin kullanılıp kullanılmadığına bakılacak.

TOEFL IBT Sınav tarihleri ve Türkiye’de bu sınavı yapan kurumlar hakkında www.ets.org sitesinden bilgi alabilirsiniz.

AKIN DİL EĞİTİM’de bedava sunulan conversation (konuşma) dersleri aslında İngilizce eğitiminin en önemli parçalarından biridir ve bir sınıfta 10-15 öğrenci ile bedava yürütülebilecek bir eğitim değildir. Bir ders 50 dakika bile olsa 10 ya da 15 kişiye bölündüğünde öğrenci başına bir ya da iki cümle kurabilecek zaman kalır. Konuşmanın sağlıklı gelişebilmesi için öğretmenin de sınıfta faal olarak öğrenciye telaffuz ve kelime bilgisinde örnek olması, öğrencinin de duyduklarını hemen aynı ders içinde kullanabilmesi gerekmektedir. Böylece öğrenciye kalan süre daha da azalmaktadır. Bu en fazla 5-6 kişilik bir sınıfta (hatta mümkünse birebir) verimli olabilir. Aksi takdirde haftada konuştuğunuz 10 dakika verimli bir konuşma pratiği olamaz. İhtiyacınız küçük gruplarda ya da özel olarak konuşma içerisinde vereceği kelime bilgisini, kalıpları ve dilbilgisini iyi planlamış bir öğretmenle çalışmaktır. 

Bütün bunların yanında yeni TOEFL sisteminde Türkiye'deki kurslarda hala ihmal edilen "kompozisyon" inanılmaz önem kazanmaktadır. AKIN DİL EĞİTİM’in benimsediği  kompozisyon için bir başlık verip bu konuda yaz demek yerine, uzunca bir metin verip, okuyup anladıktan sonra bu metni özetleyen ve değerlendiren bir makale yaz demesi, öğrenci için en büyük değişikliktir. Özellikle verilen kompozisyon konularında "Hocam, aklıma bir fikir gelmiyor. Ben şimdi ne yazayım? Siz fikir verin; ben İngilizce yazarım!" diyen öğrencilerimiz için veya verilen konu üzerine bir kompozisyon yazmak yerine, "kendi kafasından" verilen konuyu bambaşka bir anlamda yorumlayıp yazmaya kalkan öğrencilerimizin bir iki cümlelik konu yerine uzunca bir metinle karşılaştıklarında ne yapacakları öğretmen-öğrenci ikilisinin aşması gereken en önemli sorun olacaktır.