19 Ekim 2017 Perşembe

AKIN DİL EĞİTİM YKS-DİL SINAVI  KURS PROGRAMI


1. Kelime Çalışmaları

Akın Dil Eğitim Merkezi kelime ve okuma odaklı bir programa sahiptir. Sıfırdan başlayanlar için özel hazırlanan temel kelimeler, temel okuma, temel konu anlatımı ve temel sınav soru türleri ile sıfır düzeyde olanlar için 100 saat ön hazırlık çalışması yapılmaktadır. Devamında sınava yönelik sıfatlara ve fiillere yer verilmektedir. Sınav kelimeleri esas alınarak hazırlanan 11 ana kategorideki kelimelere, zarflara ve edatlara yeterli ağırlık verilerek kelime ve okuma çalışmaları yapılmaktadır.  Bunlara ek olarak ÖSYM tarafından geçmişten günümüze yapılan sınavlar uzman eğitim kadromuz tarafından titizlikle incelenmiştir. Sınavlarda en çok çıkan kelimeler çıkarılmış ve Akın Dil YKS-DİL SINAVI kelime alıştırmalarında, okuma parçalarında ve özgün sınav sorularında  bunlara yer verilmiştir.  Kelime alıştırma kitapları ve kelime testleri ile çok sayıda alıştırma yapılmaktadır. Örnek cümle ve anlamların verildiği Akın Dil Sınav sözlüğü verilmektedir. Bolca örnek anlatım ve çevirinin bulunduğu www.yds.net uzaktan öğretim desteği sağlanmaktadır ve akıllı telefon okuma ve kelime uygulamalarımız kelime-okuma hedeflerine ulaşmada öğrencilerimize büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 2. Dil bilgisi (Grammar) Çalışmaları

Dil bilgisi öğretimi gelen öğrencinin alt yapısına ve ihtiyaçlarına göre yapılmaktadır. Sıfırdan başlayanlar için 100 saatin üzerinde bir ön hazırlık ve kelime-okuma odaklı dil bilgisi anlatımı yapılmaktadır. Testler ve okumalar yoluyla konu tekrarları yapılmakta bilgiler taze tutulmaktadır. Zayıf ve orta seviye gruplar için kesin bilinmesi gereken her konu detaylı bir şekilde işlenmekte ve bol örnek ve alıştırma ile desteklendikten sonra bol testle pekiştirilmektedir. Yüksek seviye sınav gruplarımızda dil bilgisi öğretimi amaç değil soru çözümü ve okumalar için gerektiği kadar bilinmesi gereken bir araç konumundadır. Sınavda rahat bir şekilde dil bilgisi sorularını yapmaya olanak sağlayacak şekilde ve sayıda alıştırma ve soru çözümü yapılmaktadır.

 

3.Okuma Çalışmaları

Anlatılan kelimeler ve Dil bilgisi konuları, mantıklı ve bütüncül bir yaklaşımla en alt seviyeden en üst seviyeye doğru aşama aşama hazırlanan okuma materyalleri ile desteklenmektedir. Kelimeler okuma parçalarında belli bir plan dahilinde tekrarlanmakta ve düzenli olarak test edilmektedir. Okuma teknikleri ve okuma soru türlerine yaklaşım detaylı bir şekilde gösterilmekte ve okuma alıştırmaları ile desteklenmektedir. Alt  gruplar için özel olarak hazırlanan Starter Okuma Metinlerine   ek olarak, orta ve üst gruplar için Reading Plus,  Read for Speed 1 ve Reading Words  adlı  kitaplarımız okuma konusunda yeterli kaynak sunmaktadır.

 

4.Sınav Bölümlerine ve Sorularına Yönelik Çalışmalar

Okuma, kelime ve Dil bilgisi bakımından belli bir seviyeye gelmiş öğrenciler için bir sonraki aşama sınav bölümlerine ve sorulara yönelik çalışmalardır.  Bilgilerin sınavda puana dönüşebilmesi, öğrencilerin sınavda sorulan soru tipleriyle ilgili yeterince çalışma yapmış olmalarına bağlıdır. Sınav soru tiplerine yönelik yaprak testler, çıkmış sorular, özgün sorular verilmekte ve gerekli soru çözüm teknikleri öğrencilere derslerde anlatılmaktadır.

 

5. ÖSYM ile Uyumlu Özgün Deneme Sınavları 

Kelime, okuma, Dil bilgisi ve soru türlerine yönelik yeterli çalışma yapan öğrenciler için artık kendilerini deneme zamanı gelmiş demektir. Geçmiş yıllarda çıkmış sorulara göre ve ÖSYM’ce yayınlanan güncel soru örneklerine göre uzman soru yazarlarımızca hazırlanmış ve sınav ortamına benzer koşullarda uygulanan deneme sınavlarımız ile hem sınav pratiği hem de süre yönetimi konusunda öğrencilerimiz yetkinlik kazanmaktadır.  Deneme sınavı analizleri ve gerekli destek çalışmaları yapılmadan yeni bir deneme yapmak yerine, denemelerde ortaya çıkan eksikliklere göre soru çözüm dersleri ve gerekli durumlarda ek dersleri yapılacaktır.  Akın Dil’de LYS 5 İngilizce Kurs Programı içinde öğrencilerimiz için 15 adet (En az 2 adeti Türkiye Geneli) deneme sınavı yapılacaktır.

 

6.www.yds.net ile uzaktan öğretim desteği

Açılımı “yabancı dil sınavları” olan yds.net uzaktan öğretim sitesidir. Kelime, gramer, okuma ve çeviri çalışması ve alıştırmaları yapabileceğiniz bir online (çevrimiçi) ve offline (çevrimdışı)  ders çalışma platformudur. Kurs süreniz boyunca yds.net ücretsiz olarak hizmetinize açılmaktadır. İçeriği:a. 200 saatin üzerinde Akın Online  kayıtları

 b. Video Reading (okuma ve çeviri odaklı 40 adet video)

c. Dil bilgisi konu anlatım ve kelime anlatım videoları

d. Çeviri Sıfatlar ve 8 ayrı kategoride yüzlerce örnek cümle

e. 40 Advanced Test kitabındaki Mini testleri çeviri ve çözüm videoları. 40 Advanced Test kitabımızda yer alan 32 adet Mini Deneme sınavının www.yds.net  üzerinden izlenilebilen detaylı çeviri ve çözümleri sınav öncesi eksikliklerin giderilmesinde büyük bir destek sağlayacaktır.

f. Soru çözüm video dersleri


7. Veliler İle Etkin İletişim 

Akın Dil YKS-DİL SINAVI  Kurs Programı’na katılan hem kursiyer hem de veliler için bire bir rehberlik sunuyoruz. Kursiyerlerin aylık ve dönemlik çalışmalarını raporlayarak hem kendisine hem de ailesine doğru yönlendirme ve tavsiyelerde bulunuyoruz.  Alışılagelmiş rehberlik hizmetlerinin yanısıra, öğrencimizin akademik hayatında karşılaştığı tüm süreçleri takip ediyoruz ve öğrenciyi kişisel özellikleri ve tutumları ile de tanıyarak öğretmen, öğrenci, veli işbirliği ile ortak hareket ediyoruz. Her sınıfın danışman öğretmeni öğrenciyi gözler, takip eder ve rehberlik birimi ile bilgilerini paylaşır. Öğrencinin akademik başarısı dışında, bireysel özellikleri, kişiliğinin güçlü veya gelişmeye açık yönleri, toplumsal ilişkilerdeki davranış şekilleri yakından takip edilir ve hem öğrenci hem aile ile güçlü bir iletişim ağı kurularak süreç içinde devamlı olarak değerlendirilir. Veliler ve öğrenciler rehber öğretmenlere ve öğrencinin danışman öğretmenine kendilerine özel tahsis edilmiş bir telefon hattından kurallar dahilinde ulaşabilirler. Sadece kurs süresince değil sınav sonrası tercih döneminde, hazırlık atlama, hazırlık sınıfı ve sonrasındaki üniversite yaşamı boyunca isteyen öğrencilerimize ve ailelerine rehberlik hizmeti sunuyoruz.


 

YKS-DİL SINAVI HAZIRLIĞINDA   AKIN DİL EĞİTİM MERKEZİ FARKI:

1.     Kendi öğretmenlerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere başarılı ve disiplinli mezunlara kendi şubelerimizde iş bulma imkânı sunuyoruz.

2.     Hem kursiyer hem de veliler için bire bir rehberlik sunuyoruz. Kursiyerlerin aylık ve dönemlik çalışmalarını raporlayarak hem kendisine hem de ailesine doğru yönlendirme ve tavsiyelerde bulunuyoruz.

5.     Sadece kurs süresince değil sınav sonrası hazırlık atlama, hazırlık sınıfı ve sonrasındaki üniversite yaşamı boyunca rehberlik sunuyoruz.

6.     Edebiyat, felsefe, genel kültür, tiyatro, sinema ve okuma günleri düzenliyoruz. Kültürel etkinlik odaklı okuma, kelime ve soru çözüm çalışmaları sunuyoruz.

7.      Okuma ve çeviri ek dersleri sunuyoruz.

8.     Kurs süresi içerisinde alanında yetkin ve doğru örnek oluşturacak sanatçılar, akademisyenler, yazarlar, okutmanlar,  öğretmenler, çevirmenler, turist rehberleri, yurt dışı eğitim danışmanları gibi yabancı dil bilgisi ile kariyer yapan kişilerle söyleyişiler veya toplantılar düzenliyoruz.

9.     Üniversite ziyaretleri ve ilgili bölümlerden akademisyen ve öğrencilerle buluşmalar ayarlıyoruz.

10.  Akademik kurs ortamı sunuyoruz. Mevcut YDS/ TOEFL/IELTS/Genel İNGİLİZCE kursiyerlerimizin önemli bir bölümü çok akademik camiadan farklı bölümlerden gelmektedir.  


AKIN DİL EĞİTİM YKS-DİL SINAVI GRUPLARINDA BAŞARI İÇİN UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE DİSİPLİN PRENSİPLERİ:

         Kurumumuz tarafından belirlenen kuralları ve disiplin prensiplerini öğretim dönemi başında velilerimiz ve öğrencilerimizle paylaşmaktayız. Yıl içerisinde de düzenli aralıklarla hatırlatmalar yapılmaktadır. Kurallarımızı ve disiplin prensiplerimizi şöyle özetleyebiliriz:

1.       Kurum içerisindeki hiçbir birimde sigara vb zararlı tüketim ürünleri içilemez.

2.       Ders esnasında cep telefonu vb teknolojik aletleri kullanmak kesinlikle yasaktır. Öğretmen yönlendirmesi ve ders amacı ile belirli derslerde öğretmen gözetiminde kullanılabilir.

3.       Ödev kontrolleri titizlikle yapılmaktadır. Ödevini yapamayan öğrenciye gerekli destek sağlanır, ancak üç kez yapmayan ve mazeretsiz olarak bunu alışkanlık haline getiren öğrencilerin velileri ile görüşülerek kurumla ilişiği kesilmektedir.

4.       Öğrenciler ders saatleri içinde mazeretsiz olarak binayı terk edemezler; terk eden öğrencinin velisine haber verilir. 

5.       Öğrenci mazeretsiz devamsızlığı alışkanlık haline getirdiği takdirde velisi bilgilendirilerek kaydı silinmektedir.

6.       Öğrencilerimiz ve velileri, kurum içerisinde ahlaka, kanunlara ve kurum kurallarına uymak zorundadırlar.  Sözel ve fiziksel şiddetten uzak olmalıdırlar. Öğretmenlerine, arkadaşlarına ve kurum çalışanlarına karşı saygılı olmalıdırlar. Kurum eşyalarına zarar vermemelidirler. Maddi ve manevi zararların tazmini konusunda gerekli yasal işlemler derhal başlatılır. Aykırı davranışa sahip öğrencilerin velileri ile de görüşülerek gerekli yaptırımlar –uzaklaştırma ve ilişik kesme dahil - uygulanmaktadır. 

7.       Haftalık ders programı dışında öğrencilere eksik oldukları konular ve çözemedikleri sorular için kendi öğretmenleri tarafından ek dersler verilmektedir.

8.       Yapılan bütün derslere, etkinliklere, sınavlara ve anketlere katılım zorunludur. Velilerimize yapılan tarama ve deneme sınavları sonrası bilgi verilmekte ve düzenli aralıklarla toplu veya birebir veli toplantıları yapılmaktadır.

9.       Yarıyıl tatilinde öğrencilerimize geriye dönük ve konu tamamlamaya yönelik yoğun bir program uygulanmaktadır. Ocak ayı sonunda birinci dönem hedeflerini tutturamayan öğrencilerin dönem arası programına katılımı zorunludur.

10.    Öğrencilerimize sınav sistemi, verimli çalışma teknikleri, isteklendirme (motivasyon) ve sınav kaygısını giderme gibi konularda seminerler verilmektedir.


 2017 LYS 5 SORU DAĞILIMI


 İlk 12 soru

Kelime Bilgisi 4 (noun, adjective, adv, phrasal verb / verb )

Tenses/ Zamanlar 3

Preposition/Edat 1

Pronoun/Zamir 1

Bağlaç 2

İkili bağlaç 1

 1 ADET Cloze test 5 ADET soru

Preposition /Edat 1

Bağlaç 1

Zaman/tense 1

Verb 1

Bağlaç 1


CÜMLE TAMAMLAMA 8 SORU

15 adet okuma sorusu: 3 SORULUK 5 ADET OKUMA PARÇASI

5 ADET DİYALOG

5 ADET YAKIN ANLAM

5 ADET DURUMA UYGUN DÜŞEN İFADE

5 ADET PARAGRAF TAMAMLAMA

12 ADET ÇEVİRİ Sorusu 6 adet Türkçe-İngilizce, 6 adet İngilizce- Türkçe

5 ADET IRRELEVANT SENTENCE /ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE

3 ADET AÇIK UÇLU SORU (Yanlış kullanılan edatı bulma, Eş anlamlı kelime bulma ve Zamir/ Referans ifadeyi bulma)


 AKIN DİL EĞİTİM YKS-DİL SINAVI KAYNAKLARI:

1.       SIFIRDAN BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL KELİME TESTLERİ

2.       SIFIRDAN BAŞLAYANLAR İÇİN DİLBİLGİSİ

3.       SIFIRDAN BAŞLAYANLAR İÇİN SORU TÜRLERİ

4.       LYS-5 KELİME ÇALIŞMA KİTABI VOCABULARY BOOK 

5.       LYS-5 PHRASAL VERBS       

6.       Okuma Kitabı: Sıfırdan Başlayanlar için Okuma

7.       Okuma Kitabı: Reading PLus for LYS-5 (Alt seviyeden – üst orta seviyeye metinleri)

8.       Okuma Kitabı: Read for Speed 1 for LYS-5/ YDS/YÖKDİL

9.        YKS DİL GRAMMAR BOOK 

10.     YKS DİL YAPRAK TESTLER GRAMMAR KONU TARAMA TESTLERİ

11.     YKS DİL ÖZGÜN SORU BANKASI  

12.     YKS DİL YAPRAK TESTLER KELİME TESTLERI (SIFATLAR, FIILLER, 11 TEMEL KATEGORIDE KELIMELER)

13.    YKS DİL YAPRAK TESTLER PREPOSITIONS  

14.     YKS DİL YAPRAK TESTLER PHRASAL VERBS 

15.     YKS DİL YAPRAK TESTLER SORU TÜRLERİ ( Kelime / Grammar / Cloze / Çeviri / Cümle Tamamlama / Okuma / Diyalog / Duruma Uygun İfade / Akışı Bozan Cümle / Paragraf Tamamlama) 

16.     Yds.net UZAKTAN EĞİTİM DESTEĞİ

a.Dil bilgisi Konu anlatım videoları

b.Soru çözüm video dersleri

c. Kelime anlatım videoları

d. Çeviri  Sıfatlar ve 8 ayrı kategoride yüzlerce örnek cümle

e. 40 Advanced Test kitabındaki Mini testleri çeviri ve çözümleri

f. Video Reading (Okuma ve çeviri odaklı 40 adet video)

17.     AYLIK TARAMA TESTLERİ      

18.     ÖZGÜN LYS-5 DENEME SINAVLARI (15 ADET)              

19.     YKS DİL ÇIKMIŞ SORULAR KİTABI

20.    40 ADVANCED TEST