IELTS Sınavına nasıl hazırlanırım?

11.06.2022
Akın Dil Eğitim Merkezi
IELTS Sınavına nasıl hazırlanırım?

Akademik IELTS nasıl bir sınavdır?IELTS dört temel beceriyi kapsayan bir sınav türüdür. Dolayısıyla öğrencilerinokuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerine hakim olması beklenir. Busınava hazırlanabilmek için öğrencilerin bu becerilerde en az B2(orta üstü)seviyesinde olması beklenir.

Dinleme BölümüDinleme bölümü yaklaşık 30 dakikadır. 4 bölümden ibarettir. İlk iki bölümdeotel rezervasyonu yapma, haber dinleme gibi sosyal konulardan oluşanmetinler dinletilir. Son iki bölümde daha akademik konularla ilgili metinlerdinletilir. İkinci ve dördüncü bölümler monolog şeklinde alıp birinci ve üçüncübölümler diyalog şeklindedir. Toplam 40 sorudan oluşur. Ana fikri bulma, detaybilgiyi bulma, eşleme, boşluk doldurma gibi soru tipleri vardır. Adaylar, parçalarıyalnızca bir kere dinleyebilirler.

Okuma BölümüOkuma bölümü 1 saat sürer. Toplam 3 okuma metni vardır. Parçalar enkolaydan en zora doğru gider. Toplam 40 sorudan oluşur. Ana fikri bulma, detaybilgiyi bulma, başlık eşleme, doğru, yanlış ve hiç bahsedilmeyen bilgiyi bulma ,çoktan seçmeli ve boşluk doldurma gibi soru tipleri vardır.

Yazma BölümüYazma bölümü 1 saat sürer. Bu bölüm 2 bölümden oluşur. Birincisinde birgrafik, diyagram veya haritanın yorumlanması istenir. Minimum 150 kelimelikbir rapor yazılması beklenir. Dikkat edilmesi gereken nokta bunu yazarken şekildışı yorum yapılmaması gerekir. Örneğin bir grafikte 60 yaş üstü insanların enfazla dil öğrenmede zorluk yaşadığı gözüküyorsa buna neden olarak belli biryaştan sonra dil öğrenilmesinin zor olduğu yorumu yapılmamalıdır. Grafikte nevarsa o yorumlanmalıdır. İdeal süre 20 dakikadır.

İkinci bölümde ise kompozisyon (essay) yazılması beklenir. Bir giriş en az ikigelişme bölümü ve bir de sonuç bölümünün olması zorunludur. Farklı essaytürlerinden bir tanesi gelecektir. Bunların içinden en çok sorulan tartışmatürüdür. (argumentative). Bir konu hakkında iki tarafında görüşlerini vererekyazılması ve daha sonra yazar görüşünün verilmesi beklenir. Bunun dışında,avantaj ve dezavantaj (advantage-disadvantage essay) türü de sık sorulantürlerden birisidir. İlaveten, bir problem tanımlayıp çözüm önerileriningetirilmesi de (problem-solution essay) de sınav da sorulan türlerden birtanesidir. Önerilen süre 40 dakikadır. Değerlendirilirken gramer, kelime ,tutarlılık, organizasyon gibi kriterler baz alınır. En az 250 kelime şartı aranır.

Konuşma BölümüKonuşma bölümü yaklaşık 15 dakika sürer. 3 bölümden oluşur. Birinci bölümde,adaya ilgi alanları, okuduğu bölüm, hobileri , boş zaman aktiviteleri gibi kişiselsorular sorulur. Bunlarla alakalı 7-8 soru sorulabilir. Süre 4- 5 dakikacivarındadır. İkinci bölümde, bir konunun olduğu kağıt verilip bir dakika notalması beklenir. Notların kısa, öz olması uzun cümlelerden oluşmaması tavsiyeedilir. Ondan sonra bu konuyla alakalı yaklaşık 2 dakikalık bir konuşma yapmasıbeklenir. Konu kartının üstündeki tüm sorulara cevap verip organize birkonuşma yapma yapılması gerekir. Üçüncü bölümde adaya ikinci bölümdekikonuyla alakalı 6- 7 tane soru sorulur. Yalnız konular birinci bölümün aksinekişisel değil daha soyut ve geneldir. Küresel ısınma, müzeye gitmenin faydaları,internetin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri vb. Değerlendirilirken akıcılık,kelime bilgisi, gramer, telaffuz, konu bütünlüğü gibi kriterler baz alınacaktır. Bubölüm de 4-5 dakika sürer.

Sınavda gramer ve kelime bölümü var mı?Sınavda ayrı bir gramer ve kelime bölümü yoktur. Ancak 4 temel beceri sınavıolduğu için her ikisi de önemlidir. Özellikle üretme (productive) becerilerdediğimiz yazma kısmında adayların örneğin edilgen yapı (passive), sıfatcümlecikleri ( relative clauses) gibi cümle yapılarını kullanmaları beklenir. Aynışekilde çok basit kelime kullanarak kompozisyon yazmak da yüksek puangetirmez. Örneğin önemli anlamına gelen “important” yerine yine aynı anlamdaama daha akademik olan “ significant” sözcüğünün kullanılması daha yerindeolur.

Keza, alma becerileri (receptive) dediğimiz okuma bölümünde de parçada birhayli akademik kelime ve karmaşık cümle yapıları bulunmaktadır. Bunlarınanlaşılabilmesi için gramer ve kelime bilgisinin belli bir düzeyde olması gerekir.

Akademik ve genel ielts farklı mı?Her ikisi de hemen hemen aynıdır. Ancak akademik ielts sınavındaki okumaparçaları daha ağırdır. Bir de yazma bölümündeki 1. Kısımda akademik ieltssınavında istenen data incelemesinin yerine mektup ya da güncel tabiriyle mailyazılması istenir. Bu şikayet yazısı veya bir rica da olabilir. Bunun dışındakibölümler aynıdır.

IELTS sınavına nasıl hazırlanılır?Sınava hazırlanırken sınava dair ipuçlarını bilmek elbette ki önemlidir. Ancakbu sınav tamamen taktiksel bir sınav değildir. Örneğin dinleme becerileriningelişimi için BBC ve benzeri sitelerden haber veya belgesel seyretmekönemlidir. Okuma becerilerinin gelişimi için makale okumak faydalıdır. Aynızamanda birçok akademik kelime öğrenme fırsatını da sunar. Yazmabecerilerinin gelişimi için farklı türde çok sayıda kompozisyon yazmak gerekir.Konuşma becerilerinin gelişimi için pratik çok önemli olmakla birlikte adaykendi sesini kaydedip dinleyebilir. Böylece eksiklerini daha iyi görür.

Akın Dil Eğitim Kurumunda IELTS programı nasıl yürütülür?IELTS sınavı dört temel beceriye yönelik bir sınav olduğu için programın eğitimdili İngilizcedir. IELTS kitabı üzerinden işlenir. Kitap, sınavda çıkan konulara göredizayn edilerek ünitelere ayrılmıştır. Örneğin eğitim ile ilgili ünitede sınavdaçıkabilecek eğitim ile ilgili kelime bilgisi yer alır. Okuma parçaları ve dinlememetinleri bununla alakalıdır. Yazma ve konuşma konuları da bunu içerir. Okumaparçaları sınav soru stratejileri bazında ele alınır. Muhakkak ana fikir bulma vedetay bilgi analizi yapılır. Parçada geçen bilinmeyen kelimeler analiz edilir.Dinleme metinlerinde parçada geçen bilinmeyen kelimeler üzerinde durulur veyine dinleme stratejilerini kapsayacak şekilde ele alınır. Telaffuzu sorunyaratabilecek olan kelimelerin de üzerinde durulur. Yazma kısmı için ise bütün

yazma türlerinin anlatımı sınıfta yapılır. Öğrenciden ise verilen konu hakkındaevde kompozisyon (essay) yazıp getirmesi beklenir ve eğitmen tarafından dönütverilir. Konuşma bölümü için stratejiler sınıfta konuşulur ve grup halindebirbirleriyle pratik yaparlar. Bu esnada eğitmen öğrencilerin arasında dolaşaraktek tek dinler. Bunun haricinde öğrencilerden evde seslerini kaydetmeleri veeğitmene göndermeleri de beklenir. Eğitmen bunu değerlendirir. Dersintamamı İngilizce yapıldığı için aslında en çok pratik edilen beceri bir anlamdakonuşma becerisidir. Bir okuma veya dinleme metni analiz edilirken de biranlamda konuşma becerileri pekişir. Bunların haricinde öğrenciye ekkaynaklardan ödevlendirme verilir. Ayrıca program süresince ve sonunda daöğrenciye deneme sınavları uygulanır.Eğitim dilinin tamamen İngilizce olması nedeniyle IELTS programımız sınavagirecek öğrencilerin haricinde sınava girmeyecek olup akademik İngilizcesiniileri düzeye taşımak isteyen öğrencilere de hitap etmektedir.

Eğitimlerden
Haberdar Olmak İster Misiniz ?

En son güncellemelerden haberdar olmak ve fırsatları yakalamak için abone olun.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Tamam
Hayır
Çerez Politikamız