Akın'da YDS-YÖKDİL Kursları

25.01.2023
Akın'da YDS-YÖKDİL Kursları
Akın'da YDS-YÖKDİL Kursları

Akın'da YDS YÖKDİL Kursları

AKIN DİL EĞİTİM MERKEZİ’NDE YDS-YÖKDİL HAZIRLIK PROGRAMLARIMIZ 6 AŞAMADAN OLUŞMAKTADIR!

AKIN DİL EĞİTİM MERKEZİ olarak hazırladığımız özgün materyal ve testler ile tüm öğrencilerimizi kendi seviyelerine uygun ve etkili bir biçimde YDS-YÖKDİL 'e  hazırlıyoruz. YDS kursuna katılan öğrencilerin tümü, www.yds.net sitesindeki Akın Dil Eğitim dilbilgisi, kelime ve çeviri videolarından, ek dersler ve kaynaklardan ücretsiz yararlanmaktadır.

YDS hazırlık kurslarımız alışıla gelmiş kursların aksine, sınavın her bölümü için özel test tekniği vermesi ile faklıdır. YDS kurslarımıza katılan adaylar seviyelerine veya daha önceki YDS puanlarına göre sınıflandırılarak derslere kabul edilirler.

•             İngilizce Test Teknikleri

•             Akademik Gramer Eğitimi

•             Akademik Kelime Eğitimi

•             Akademik Okuma Eğitimi

•             Çıkmış YDS Sorularının Çözümü

•             Özgün Deneme Sınavları

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİL SINAVI KURSLARI NASIL OLUYOR?

Kursları içeriklerine göre dilbilgisi odaklı, kelime odaklı, dil bilim ve kalıp odaklı, teknik odaklı veya okuma-anlama ve kelime-çeviri odaklı şekilde sınıflandırmak mümkündür.

Sürelerine göre ön hazırlıklı kurs ( 260-280 Saat ), normal dönem YDS kursu (Min.200 Saat), yoğunlaştırılmış kısa dönem (Min.200 Saat)veya son dönem kısa teknik kurslar  (120-150 Saat )olarak sınıflandırmak mümkündür.

Akın Dil Eğitim Merkezi’nde YDS kursları bütün gruplarda okuma-anlama odaklıdır ve bunun ön koşulu olan zengin kelime-çeviri içeriğine sahiptir.

Adayların daha önceki İngilizce alt yapılarına, Akın YDS seviye tespit sınavına ve varsa aldıkları YDS puanlarına bakılarak homojen sınıflar oluşturulmaktadır.

YDS-YÖKDİL  HAZIRLIK DÖNEMİ

YDS-YÖKDİL hazırlık kurslarımız adaylara Test Tekniği, Zaman Yönetimi, Kelime ve Okuma Eğitimi, Gramer Eğitimi ve Soru Çözüm dersleri verilerek devam edecektir.

BOL KAYNAK, EK DERSLER VE YDS-YÖKDİL KAMP DÖNEMLERİ

AKIN DİL EĞİTİM MERKEZİ olarak hazırladığımız özgün materyal ve testler ile tüm öğrencilerimizi seviye farkı olmaksızın etkili bir biçimde YDS’ye hazırlıyoruz. Derslerimize katılan öğrencilerin tümü, ek dersler, özel dersler ve kaynaklardan yararlanmaktadır.

YDS-YÖKDİL KAMPI

YDS-YÖKDİL kursu dersleri bittikten sonra son hafta genel tekrar amaçlı ve sınav tekniği odaklı YDS-YÖKDİL kampı yapılmaktadır. Hafta içi beş gün süre ile aynı ders günde iki oturum halinde 10.00-13.00 ve 18.30- 21.30 saatleri arasındadır. Her gün için en son sınava ve değişikliklere göre hazırlanmış farklı kitapçıklar basılmaktadır. Her soru türünün çözümü tek tek ele alınıp beş gün boyunca kelime tekrarı ve soru çözümü yapılmaktadır.

ÖZGÜN SORULAR İLE ÇALIŞMA

AKIN Dil Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmış özgün sorular verilerek YDS-YÖKDİL’de çıkması muhtemel sorular üzerinde durulur. Kurslarımızda daha önce çıkmış tüm YDS-YÖKDİL soruları adaylar ile birlikte çözülür ancak eğitim sadece çıkmış soruların çözümü ile sınırlı değildir. Tüm bu kaynaklara ek olarak AKIN DİL EĞİTİM SORU BANKASI öğrencilerimize testler halinde verilir..

NEDEN AKIN DİL EĞİTİM MERKEZİ TERCİH EDİLİYOR?

YDS ve YÖKDİL  kurslarımız tek düze İngilizce eğitiminden çok daha farklı bir anlayış ve sistemle eğitim vermektedir. Kursumuzda öğrencilerimize çeşitli kaynaklardan alınan fotokopiler yerine özgün kaynaklarımız verilmektedir. Tüm YDS-YÖKDİL öğrencilerimize ÜCRETSİZ sunulan hizmetler şunlardır:

1) DERS KİTAPLARI :Tüm öğrencilerimize ders kitaplarımız KURS ÜCRETİNE DAHİL OLARAK verilmektedir.

2) GÜÇLÜ KADRO :Akın Dil Eğitim Merkezi’nin eğitim kadrosunun tümü, alanında isim yapmış ve deneyimli öğretmenlerden oluşmaktadır.

3) EK DERSLER :Tüm öğrencilerimize ÜCRETSİZ “Kelime –Okuma-Çeviri Geliştirme” dersleri ve “Özel Dersler” verilmektedir. 

4) BOL SORU & KAYNAK :YDS kurslarımıza katılan öğrenciler tarafımızdan hazırlanan özgün alıştırma ve sorulardan yararlanırlar. Kursumuzda her hafta yeni sorular hazırlanmakta ve öğrencilerimize test olarak verilmektedir.

5) REHBERLİK HİZMETİ :   YDS-YÖKDİL hazırlık süreci boyunca bireysel ve grup rehberliği, adaya özel çalışma programı hazırlama  ve gerekli tüm bilgilendirme –yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

YDS-YÖKDİL  kurslarımıza katılan öğrencilerimizin ders kaçırmaları halinde veya ek ders talep etmeleri halinde, danışmanlarımızın yönlendireceği gruplara girerek telafi / tekrar yamaları ve/veya müsait olan hocalarımız var ise kısa süreli birlikte çalışmaları sağlanır. Bu sayede hiç bir öğrencimiz konu bakımından eksik kalmamaktadır. Telafi derslerinin tümü AKIN Dil Eğitim Merkezi‘nin eğitim personeli tarafından verilmektedir. Telafi/Tekrar dersleri almak için öğrencimiz olmanız yeterlidir.

SORU TÜRLERİ

Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test kullanılacaktır. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır.

1-6. SORULAR VOCABULARY (KELİME BİLGİSİ)

•             1 ADJECTIVE (SIFAT)

•             1 ADVERB (ZARF)

•             1 VERB( FİİL)

•             1 NOUN( İSİM)

•             2 PHRASAL VERBS( DEYİMSEL FİİL)

7-16. SORULAR GRAMMAR (DİL BİLGİSİ)

•             3 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

•             2 PREPOSITIONS (EDATLAR)

•             5 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

17-21.SORULAR  CLOZE TEST 1 (PARAGRAF İÇİNDE BOŞLUK OLAN SORULAR)

•             2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

•             1 PREPOSITION (EDAT)

•             1 VOCABULARY (PHRASAL) (KELİME BİLGİSİ)

•             1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

22-26. SORULAR CLOZE TEST 2

•             2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

•             1 PREPOSITION (EDAT)

•             1 VOCABULARY (VERB) (FİİL)

•             1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

27-36. SORULAR SENTENCE COMPLETION(10 CÜMLE TAMAMLAMA SORUSU)

37-42. SORULAR TRANSLATION

•             6 ÇEVİRİ SORUSU

•             3 İNGİLİZCE-TÜRKÇE

•             3 TÜRKÇE -İNGİLİZCE

43-62. SORULAR READING PASSAGES

•             TOPLAM 5 OKUMA PARÇASI

•             HER BİR PARÇA 4 SORUDAN OLUŞUR

63-67. SORULAR DIALOGUE COMPLETION (5 DİYALOG TAMAMLAMA SORUSU)

68-71. SORULAR RESTATEMENT (4 İNGİLİZCE ANLAMCA EN YAKIN CÜMLEYİ BULMA SORUSU)

72-75. SORULAR PARAGRAPH COMPLETION (4 PARAGRAF TAMAMLAMA SORUSU)

76-80. SORULAR IRRELEVANT SENTENCE (5 ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLEYİ BULMA SORUSU)

Bireysel olarak, YDS kursları ile veya online YDS kursları ile sınava hazırlanmak mümkündür. Ancak, bu sorunun cevabı biraz da son yıllarda sınavın nasıl bir evrim geçirdiğine bakılarak cevaplanabilir.

2010 yılından itibaren KPDS ve ÜDS gibi sınavlar bir dönüşüm yaşayarak sadece tekniklerle çözülebilecek bir sınav olmaktan uzaklaşarak daha çok okuduğunu anlama, anladığınız şeyden çıkarımlar yapabilme yeterliliğinizi ölçen bir sınav olmuştur. Paragraflarda pasajın tamamına yönelik sorular, çıkarım soruları, yazar görüşleri ve 2014’te başlık soruları ön plana çıkmıştır.

Adaylar yeterli miktarda gramer(dil bilgisi) kurallarına hakim olduktan sonra bol miktarda birbirilerinden farklı okuma materyalleri üzerinde “farkında okuma” çalışmaları yapmalıdır. Elbette ne kadar gramer çalışmalıyım, hangi konuları çalışmalıyım sorusu gündeme gelecektir. Bu sınavlar gramer sınavı değildir, sınavın sadece %20′si gramer gerektirmektedir, geri kalan kısımlar ise okuduğu anlama gerektirir. Okuduğunu anlamak için çok kelime bilmek gerekecektir, ancak bu sorun kelime ezberleme yoluyla çözülmesi her zaman iyi sonuçlar vermemektedir. Bazı adaylar paragrafta geçen tüm kelimelerin anlamını çok iyi bilmesine rağmen, paragrafı anlayamamaktadır. Bunun sebebi kelimelerin bir metin içinde öğrenmek yerine ezberlenmesidir. Güçlü bir okuma çalışması ile yapılan kelime ezber çalışmaları temel alınarak kelime eşleştirme çalışmaları ile öğrenilen kelimelerin tekrarı yapılabilir. Kelimelerin Türkçe karşılıklarını öğrenmek yerine kelimelerin eş anlamlarını öğrenmeniz paragraf sorularınızı çözmenizi büyük oranında kolaylaştıracaktır.

Doğru YDS kursu seçimi ile soru türlerine doğru yaklaşımları kazanmak da büyük fayda sağlar. Seçeneklerin nasıl eleneceği, paragraf çözerken nelere dikkat edileceği, ne gibi tuzaklara düşülmemesi gerektiğini ve size zaman kazandıracak yaklaşımlar gibi çok önemli konularda bilgi ve tecrübeye sahip bir YDS kursları tercih edilmelidir.

KAYNAKLAR

1.  Yökdil Ön Hazırlık

2.  Starter Grammar

3.  100 Reading

4.  YÖKDİL EXCLUSİVE

5.  Reading Words Exclusive Yökdil

6.  Reading Words MİNİ SÖZLÜK

7.  YÖKDİL  Soru Bankası (SOSYAL-SAĞLIK-FEN)

8.  YÖKDİL SOSYAL KELİME-OKUMA KİTABI

9.  YÖKDİL SAĞLIK KELİME-OKUMA KİTABI

10.  YÖKDİL FEN KELİME-OKUMA KİTABI

11. YÖKDİL SOSYAL ÖZGÜN SORU BANKASI + 5 DENEME

12.  YÖKDİL SAĞLIK ÖZGÜN SORU BANKASI + 5 DENEME

13.  YÖKDİL FEN ÖZGÜN SORU BANKASI + 5 DENEME

14.  VOGA TESTS

15.  The Last Touch

16.  40 Advanced Tests

17.  Read For Speed

18.  Read For Speed 2

19.  Handy Words

20. Verbs-Adjectives POSTER

21. Phrasal Verbs-Prepositions POSTER

22. KELİME yaprak testler

23. KARIŞIK SORU yaprak testler / KONU TARAMA TESTLERİ

24. Review Testler

25. EK DERSLER

26. ÜCRETSİZ  yds.net üyeliği

27. 150 saat VİDEO DERS paketi + 150 saat ONLINE EĞİTİM

28. Kurum içi ve Türkiye geneli  DENEME SINAVLARI

YÖKDİL VE YDS FARKI

1: YÖKDİL İlk 20 soru

YÖKDİL’de ilk 20 soru kelime ve gramer bilgisinin ölçüldüğü bölümdür. Bunların 6 tanesi kelime bilgisini; 14 tanesi gramer bilgisini ölçmektedir. Kelime sorularının 1 tanesi phrasal verb diğerleri normal kelime sorularıdır. Gramer bölümünde hangi konudan kaç adet soru sordukları her dönem değişebilmektedir. Ancak ağırlıklı olarak bağlaç bilgisinin sorulduğunu görüyoruz.

6 kelime sorusu:

1 phrasal verb

5 normal kelime sorusu

14 gramer sorusu:

Preposition Bilgisi

Bağlaç bilgisi

Tense bilgisi

Gerund & infinitive bilgisi

Relative Clause & Noun Clause bilgisi

2:  Cloze Test (2x5) 10 Soru

Cloze test’te tıpkı ilk 20 soru gibi kelime ve gramer bilgisi ölçülmektedir. Ancak YÖKDİL Cloze Test soru tipinde soru kökleri cümle şeklinde değil; paragraf şeklindedir. YÖKDİL’e katılan adaylara her paragraftan 5 adet soru sorulur. Cloze test bölümünde kaç tane gramer kaç tane kelime sorulacağı belli değildir. Paragrafın içeriğine göre sorular değişebilmektedir.

3: Cümle Tamamlama Soruları (11 soru)

YÖKDİL’de karşılaştığımız cümle tamamlama soruları hem okuduğunu anlama hem de gramer bilgisinin değerlendirildiği soru tipidir. Bu soru tipini yapabiliyor olmak sınavı geneli açısından büyük avantajdır.

4: YÖKDİL Çeviri Soruları (12 soru)

YDS ya da YÖKDİL fark etmeksizin sınava katılan adayların çoğu için en kolay çözülen soru tipidir. YDS’de adaylara 6 adet çeviri sorusu sorulmaktadır fakat YÖKDİL’de 12 adet çeviri sorusu sorulmaktadır. YÖKDİL’de 12 adet soruluyor olması adayların iyi bir sınav geçirebilmesi adına büyük bir avantajdır. Bu soruların yarısı Türkçeden İngilizceye; diğer yarısı İngilizceden Türkçeyedir.

5: Paragraf Tamamlama Soruları (6 soru)

YÖKDİL paragraf tamamlama soru tipinde paragraf bilgisi ölçülmektedir. Genellikle 4-5 cümlelik bir paragrafın herhangi bir cümlesi çıkartılır ve boşluğa anlam ve yapısal olarak seçeneklerdeki hangi cümlenin geleceği sorulur.

6: İlgisiz Cümle Soruları (6 soru)

İlgisiz cümle soru tipinde tıpkı paragraf tamamlama sorusunda olduğu gibi paragraf bilgisi ölçülmektedir. Paragraf tamamlamadan farklı olarak paragrafın içerisine ilgisiz bir cümle eklenmiştir ve sizden bu cümleyi tespit etmeniz istenir. Genel anlamda okuduğunu anlayabilen adaylar paragraf tamamlama ve ilgisiz cümle sorularını rahatlıkla çözebilmektedir.

7: YÖKDİL Paragraf Soruları (5 x 3 = 15 soru)

YDS ya da YÖKDİL sınavlarına giren adaylar tarafından genellikle en az netin yapıldığı bölümdür. YDS’de paragraf soru tipinden 20 soru gelirken YÖKDİL’de bu sayı 15’e düşürülmüştür. YÖKDİL’de daha az paragraf sorunun olması bir avantajdır diyebiliriz. Toplamda 5 adet paragraf yer almakta ve her paragrafta okuduğunu anlamaya dayalı 3’er adet soru bulunmaktadır.

YÖKDİL  SINAVININ  AVANTAJLARI  NELERDİR?

- YÖKDİL’de soruların Sağlık, Sosyal, Fen şeklinde alanlara ayrılarak soruluyor olması adayların daha aşina olduğu kelimelerle karşılaşacağı anlamına gelebilir. Ancak sınavdaki soruları çözmek için İngilizce dışında herhangi bir alan bilgisine ihtiyaç yoktur. YÖKDİL sınavının Sosyal Bilimler, Fen Bilimler ve Sağlık Bilimleri şeklinde ayrılmış olması sadece cümle ve paragraf içeriklerini etkiler.

- YDS’de (4 x 5) 20 tane Paragraf sorusu soluyorken YÖKDİL’de (4 x 3) 15 tane soruluyor olması sınava katılan adaylar için ufak da olsa bir avantaj olarak görülebilmektedir.

- YDS’de sorulan diyalog tamamlama ve eş anlamlı cümle soru tiplerinin YÖKDİL’de sorulmaması bir avantajdır çünkü sınava hazırlanırken daha az soru tipine çalışılıyor bu da diğer soru tiplerine daha fazla vakit ayırabilmeniz anlamına gelmektedir.

- YDS’de 6 tane çeviri sorusu sorulmaktadır. YÖKDİL’de ise çeviri soru tipi sayısı 12’ye çıkarılmıştır. YÖKDİL’de çeviri sorularının sayısının artması adaylar için büyük bir avantajdır, çünkü çoğu aday için sınavda en kolay çözülen soru tipi çeviri sorularıdır.

Kurslarımız hakkında detaylı bilgi için şubemize ulaşabilirsiniz.

 

Eğitimlerden
Haberdar Olmak İster Misiniz ?

En son güncellemelerden haberdar olmak ve fırsatları yakalamak için abone olun.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Tamam
Hayır
Çerez Politikamız