Başlangıç & Bitiş Tarihi 05.08.2024 - 25.10.2024
Ders Günleri Pazartesi,Çarşamba,
Cuma,
Ders Saatleri 18:30 - 21:40
Seviye 0 - 100

AKIN DİL ANTALYA ŞUBESİ IELTS GRUBU 5 AĞUSTOS

IELTS KURSUNA GİTMEYE GEREK VAR MI?

IETS açılımı ‘International English Language Testing System’ (Uluslararası İngilizce Dili Sınav Sistemi) olan ve üniversitede hazırlık okumak istemeyen öğrencilerin hazırlık atlamak için, üniversite öğrencilerinin doktora, yüksek lisans yapmak için, İş başvurusunda IELTS sonucu istendiği için, yurtdışında görev almak için, dil tazminatı almak için, Amerika’da ya da İngiltere’de IELTS sonucu ile kabul edilen yüksek lisans ve lisans bölümlerine yerleşmek için, Avusturalya, Kanada, Amerika gibi ülkelere göçmen başvurusunda gerek duyulduğu için girilen bir sınavdır.

Her sınav gibi IELTS sınavı da süreli bir sınavdır. Eğer İngilizceniz çok iyiyse tabi ki kursa gitmenize gerek yoktur ancak ana dili İngilizce olan biri değilseniz ve B2 seviyesinde İngilizce bilmiyorsanız profesyonel bir dil kursundan eğitim almanız gerekir. Girilen her sınavda olduğu gibi IELTS sınavında da başarılı olmak için sınav formatı, soru tipleri, stratejileri ve ipuçları hakkında bilgi sahibi olmanız gereklidir.

Biz Akın Dil Eğitim Merkezi olarak nasıl IELTS eğitimi veriyoruz?

IELTS sınavında sınav katılımcıları okuma, yazma, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşan 4 ayrı İngilizce becerisinden sınav olurlar. Bizler derslere başlamadan önce IELTS sınavı ile uyumlu olan denememiz ile öğrencilerimizin ihtiyaçlarını belirliyoruz. Daha sonra öncelikle IELTS ÖN HAZIRLIK PROGRAMIMIZ başlıyor. Bu ön hazırlık proramında IELTS sınavı uzmanımız sınav kelimeleri, dil bilgisi konularını dört ayrı İngilizce dil becerisi (okuma, yazma, dinleme, konuşma) çalışmaları ile birlikte yürütüyor.

IELTS gruplarımız için ders işleyişini şu başlıklar altında açıklayabiliriz

Okuma (Reading)

Paragraflarda bahsedilen konunun ana fikrini bulma

Anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamlarını ana fikre ve cümleye göre doğru tahmin edebilme

Sorularda verilen ipuçlarının yardımıyla soru köküne göre paragrafta cevabın olduğu yere gitme ve doğru cevap bilgisine ulaşma

Yazma (Writing)

İlk İngilizce yazma becerisi bölümünde grafiği okuyabilme ve verilen önemli bilgilere ulaşma

İkinci yazma becerisi bölümünde ise beyin fırtınası yaparak çok yönlü düşünme, savunacağımız konu ile ilgili bilgi toplama ve konu hakkında tartışabilme

Bu iki İngilizce bölümü için de belirlenen kelime sayısını aşmadan anlamsal ve gramer olarak doğru, kaliteli cümleler yazabilme

Dinleme (Listening)

İngilizce dinleme becerisi bölümünde en önemli şeylerden biri dinlemeye başlamadan önce soruları analiz edebilmektir

Daha sonra ise dinleme esnasında sorularda verilen ipuçları yardımı ile önemli bilgileri yakalayabilme

Konuşma (Speaking)

Konuşma bölümünde ise önemli olan konuşma konusunu doğru analiz etmek ve doğru anlamaktır. Bu yüzden derslerimizde öncelikle konuşma konusunun özümsenmesi

Konuşma konusu doğru anlaşılıp özümsendikten sonra ise konuyla ilgili kelimelerin belirlenmesi ve bu kelimeler yardımı ile doğru ve kaliteli cümleler kurarak soruların cevaplanması

IELTS HAZIRLIK GRUBUMUZDA HANGİ KAYNAKLARI KULLANIYORUZ?

IELTS sınavı Cambridge üniversitesi tarafından hazırlanan bir sınavdır ve aynı zaman da Cambridge üniversitesi IELTS sınavı için özel olarak hazırlanan kaynakları da temin etmektedir. Bizler de Cambridge kaynaklarını IELTS sınav gruplarımızda kullanıyoruz. Aldığımız kaynaklarda LMS yani Learning management sisteminde bulunan 3 modulü (test, pratik ve konuşma) kullanarak IELTS uzmanımız gerçek sınav formatına çok uyumlu olan denemelerle öğrencilerimizin ilerlemesini takip ediyor. Aynı zamanda Listening ve readingde (dinleme ve konuşma) açıklamalı geri dönütler LMS'den sağlanırken. Öğrencilerimiz speaking ve writing (konuşma ve yazma) becerilerinde kendisinden ders aldıkları IELTS uzmanından yüzyüze birebir geri dönüt alma imkanına sahiptirler. 

Sınav hazırlık döneminden öğrencilerimiz 10 kurum içi deneme olmaktadır. Ayrıca IDP (International Development Program) IELTS sınav merkezi ile de anlaşmamız olduğu için öğrencilerimiz sınav başvurularında %20 indirimden yararlanabilmektedir ve kendilerinden ücretsiz eğitim danışmanlığı alabilirler. 

ŞİMDİ DE GERÇEK IELTS SINAVININ FORMATI NASIL ALT BAŞLIKLAR HALİNDE DETAYLARINDAN BAHSEDELİM

OKUMA

IELTS sınavındaki paragrafları okurken zamanınızı iyi kullanmalı ve hızlı okumalısınız. İngilizce okuma becerisi bölümünde 3 farklı paragrafı okumalısınız ve her paragrafla ilgili soruyu paragrafa göre cevaplamalısınız. Burada unutulmaması gereken bir bilgi de GENEL IELTS SINAV PARAGRAFI ve AKADEMİK IELTS SINAVI’NIN paragrafları birbirinden farklıdır.

IELTS sınavında paragraf sorulmasının amacı birçok İngilizce becerisini ölçmektir. Bu beceriler,

  • Ana fikri anlamak
  • Paragrafta bahsedilen genel konuyu saptamak
  • Ana fikre bağlı olan alt detayları bulabilmek
  • Yazarın konu ile ilgili görüşlerini, konuya karşı benimsediği tutumu ve paragrafı yazma amacını kavramak
  • Verilen bilgilerden çıkarım yapabilmek ve imaları anlayabilmek
  • Tartışma konusunun detaylarını ve ilerleyişini anlamak

IELTS AKADEMİK OKUMA BECERİSİ BÖLÜMÜ

FORMATI: Okuma becerisi bölümü olgusal, analitik, betimsel ve söylemsel tiplerde uzun üç paragraf içermektedir. Bu paragraflar genellikle akademik dergi, bülten, blog, makale, kitap, gazete vb. kaynaklardan alınmaktadır. Paragraflar üniversite öğrencilerine ve uzmanlara uygundur.

İSTENEN BECERİLER (SORU TÜRLERİ): Paragrafta verilen boşlukları doldurmak. Verilen şema ya da diyagrama bağlı kalarak başlık eşleştirme. Açık uçlu sorular ve çoktan seçmeli sorular.

SORU SAYISI: 40

SÜRESİ: 60 dakikadır ve bu süreye cevapları geçirme de dahildir.

PUANLAMA: IELTS okuma sınavında her doğru cevap 1 puandır. 40 soruda yapılan doğru sayısına göre puan IELTS 9 puan ölçeğine çevrilir. Puanlama tam ve buçuklu olabilir.

IELTS GENEL OKUMA BECERİSİ BÖLÜMÜ

FORMATI: Çeşitlik kaynaklardan (kitap, bilimsel makale, gazete, dergi vb.) alınan makaleler. Bu makaleler genellikle İngilizce konuşulan ülkelerde ya da alanlarda karşılaşılan makalelerdir.

İSTENEN BECERİLER (SORU TÜRLERİ): Boşluk doldurma, cümle tamamlama, verilen şema ve diyagrama bağlı kalarak başlık eşleştirme, kısa cevaplı açık uçlu soruları cevaplama, çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını seçme.

SORU SAYISI: 40

SÜRESİ: 60 dakikadır ve bu süreye cevapları geçirme de dahildir.

PUANLAMA: her doğru cevap 1 puandır. 40 soruda yapılan doğru sayısına göre puan IELTS 9 puan ölçeğine çevrilir. Puanlama tam ve buçuklu olabilir.

 

IELTS AKADEMİK YAZMA BECERİSİ BÖLÜMÜ

IELTS yazma becerisi sınavı İngilizce yazma becerisini birçok açıdan değerlendirebilmek adına hazırlanmıştır. Bu beceriler; hakkında yazılacak olan konuyu düzenleyebilmek, konu ilgili olan kelime altyapısına sahip olmak ve dilbilgisini doğru kullanarak konu ile ilgili kelimelerin dahil olduğu düzgün cümleler kurabilmek ve konudan sapmadan yazabilmek.

FORMATI: IELTS sınavının birini bölümünde bir diyagram, grafik veya tablo göreceksiniz. Akademik yazma sınavında doğru gramer kuralları kullanılarak resmi bir dille yazılır. Sınava giren adaylardan kendi sözcükleri ile konuyu açıklamaları, özetlemeleri ve tanımlamaları beklenir. Bu konular bir şeyin nasıl çalıştığını, bir nesneyi, bir süreci ya da bir etkinliği tarif etmek olabilir. İkinci bölümde ise bir görüş, problem ya da münazara yani tartışma üzerine yazı yazmanız istenir.

SORU SAYISI: 2

SÜRESİ: 60 dakikadır birinci yazma bölümü 20 DK İkinci yazma bölümü 40 DK’dır. Bu durumda zaman yönetimi çok önemlidir. Birinci bölümdeki zamanınız dolduğunda kalan 40 DK’nızı ikinci bölüme ayırmalısınız aksi takdirde süreniz yetmeyebilir.

PUANLAMA: Sınavınız profesyonel bir yazma öğretmeni tarafından değerlendirilir. İkinci yazma sınavının puanı doğal olarak birinci bölümdekinin iki katıdır.

IELTS AKADEMİK KONUŞMA BECERİSİ BÖLÜMÜ

IELTS konuşma sınavı bu sınavda görev yapmak için gerekli sertifikaları hak eden konuşma uzmanı tarafından yapılır. Sınavdaki konular günlük hayatta karşılaşabileceğiniz her türlü konuyu içerir. Sınav kayıt altına alınmaktadır.

GENEL IELTS VE AKADEMIK IELTS sınavlarının konuşma becerisi bölümleri aynıdır. Konuşma sınavında birçok İngilizce beceriniz ölçülür.  Sınav uzmanınız hakkında konuşmanızı isteyeceği konu hakkındaki bilgi ve kelime dağarcığınızı değerlendirecektir. Birçok soruya cevap vermeniz istenir. Konuşmanız istenen konuya uygun bir dil kullanarak konudan sapmadan konuşmanız istenir. Düşünceleriniz birbiri ile tutarlı olmalı ve fikirlerinizi doğru ifade edip savunabilmelisiniz. Sınav esnasında rahat olmalı, konu ile ilgili özgün yorumlar yapabilmeli ve akıcı konuşmalısınız.

FORMATI: Sınav uzmanınız öncelikle kendisini tanıtır ve daha sonra sizden de kendinizi tanıtmanızı ister. Tanıştıktan sonra ise sizinle ilgili genel bilgiler, genel konular hakkında sorularla devam eder. Aile, okul, iş, arkadaşlık vs. IELTS konuşma sınavının başında bu şekilde bir ısınma konuşması yapılacağı için rahatlayabilirsiniz.

İkinci konuşma bölümünde ise sınav uzmanınız size konuşacağınız konuyu belirten bir kart verir ve bu konuya dahil etmeniz istenen diğer püf noktalar da belirlidir ve size beyin fırtınası yapmanız, not almanız için 60 sn süre verilmektedir. Süreniz dolup notunuzu aldıktan sonra 2-3 dk verilen konu ile ilgili konuşmanız beklenir ve konuşmanız bu süre içinde kesilmez. Siz konuşmanıza ara verdiğinizde görevli size söyledikleriniz ile ilgili sorular yöneltir ve cevaplamanızı bekler.

Üçüncü bölümde ise sınav görevlisi sizin söylediklerinize bağlı olarak sorular yöneltir ve detaylı fikrinizi açıklamanızı bekler.

SÜRESİ: 10 – 15 DK ARASI

PUANLAMA: İngilizce konuşma sınavlarının belirli başlıklar altında değerlendirme ölçekleri vardır. Örneğin, akıcılık, konu ile tutarlılık (konuya bağlı kalmak), konu ile ilgili kelime bilgisi, gramer, doğru cümle yapısı ve telaffuz. IELTS konuşma sınavınız bu kriterlere göre değerlendirilecektir. Diğer IELTS sınavı bölümlerinde olduğu gibi puanlama tam ve buçuklu olarak yapılabilir.

Akın Dil Eğitim Merkezi

AKIN DİL ANTALYA ŞUBESİ IELTS GRUBU 5 AĞUSTOS

Başlangıç Tarihi 05.08.2024
Bitiş Tarihi 25.10.2024
Ders Günleri Pazartesi,Çarşamba,
Cuma,
Ders Saati 18:30 - 21:40

veya

Eğitimlerden
Haberdar Olmak İster Misiniz ?

En son güncellemelerden haberdar olmak ve fırsatları yakalamak için abone olun.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Tamam
Hayır
Çerez Politikamız