İzmir şubesİ kurs Takvİmlerİ

ŞUBEMİZDEN FOTOĞRAFLAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

AKIN DİL EĞİTİM LYS-5 İNGİLİZCE KURS PROGRAMI


1. Kelime Çalışmaları

Akın Dil Eğitim Merkezi kelime ve okuma odaklı bir programa sahiptir. Sıfırdan başlayanlar için özel hazırlanan temel kelimeler, temel okuma, temel konu anlatımı ve temel sınav soru türleri ile sıfır düzeyde olanlar için 100 saat ön hazırlık çalışması yapılmaktadır. Devamında sınava yönelik sıfatlara ve fiillere yer verilmektedir. Sınav kelimeleri esas alınarak hazırlanan 11 ana kategorideki kelimelere, zarflara ve edatlara yeterli ağırlık verilerek kelime ve okuma çalışmaları yapılmaktadır.  Bunlara ek olarak ÖSYM tarafından geçmişten günümüze yapılan sınavlar uzman eğitim kadromuz tarafından titizlikle incelenmiştir. Sınavlarda en çok çıkan kelimeler çıkarılmış ve Akın Dil LYS-5 kelime alıştırmalarında, okuma parçalarında ve özgün sınav sorularında  bunlara yer verilmiştir.  Kelime alıştırma kitapları ve kelime testleri ile çok sayıda alıştırma yapılmaktadır. Örnek cümle ve anlamların verildiği Akın Dil Sınav sözlüğü verilmektedir. Bolca örnek anlatım ve çevirinin bulunduğu www.yds.net uzaktan öğretim desteği sağlanmaktadır ve akıllı telefon okuma ve kelime uygulamalarımız kelime-okuma hedeflerine ulaşmada öğrencilerimize büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 2. Dil bilgisi (Grammar) Çalışmaları

Dil bilgisi öğretimi gelen öğrencinin alt yapısına ve ihtiyaçlarına göre yapılmaktadır. Sıfırdan başlayanlar için 100 saatin üzerinde bir ön hazırlık ve kelime-okuma odaklı dil bilgisi anlatımı yapılmaktadır. Testler ve okumalar yoluyla konu tekrarları yapılmakta bilgiler taze tutulmaktadır. Zayıf ve orta seviye gruplar için kesin bilinmesi gereken her konu detaylı bir şekilde işlenmekte ve bol örnek ve alıştırma ile desteklendikten sonra bol testle pekiştirilmektedir. Yüksek seviye sınav gruplarımızda dil bilgisi öğretimi amaç değil soru çözümü ve okumalar için gerektiği kadar bilinmesi gereken bir araç konumundadır. Sınavda rahat bir şekilde dil bilgisi sorularını yapmaya olanak sağlayacak şekilde ve sayıda alıştırma ve soru çözümü yapılmaktadır.

 

3.Okuma Çalışmaları

Anlatılan kelimeler ve Dil bilgisi konuları, mantıklı ve bütüncül bir yaklaşımla en alt seviyeden en üst seviyeye doğru aşama aşama hazırlanan okuma materyalleri ile desteklenmektedir. Kelimeler okuma parçalarında belli bir plan dahilinde tekrarlanmakta ve düzenli olarak test edilmektedir. Okuma teknikleri ve okuma soru türlerine yaklaşım detaylı bir şekilde gösterilmekte ve okuma alıştırmaları ile desteklenmektedir. Alt  gruplar için özel olarak hazırlanan Starter Okuma Metinlerine   ek olarak, orta ve üst gruplar için Reading Plus,  Read for Speed 1 ve Reading Words  adlı  kitaplarımız okuma konusunda yeterli kaynak sunmaktadır.

 

4.Sınav Bölümlerine ve Sorularına Yönelik Çalışmalar

Okuma, kelime ve Dil bilgisi bakımından belli bir seviyeye gelmiş öğrenciler için bir sonraki aşama sınav bölümlerine ve sorulara yönelik çalışmalardır.  Bilgilerin sınavda puana dönüşebilmesi, öğrencilerin sınavda sorulan soru tipleriyle ilgili yeterince çalışma yapmış olmalarına bağlıdır. Sınav soru tiplerine yönelik yaprak testler, çıkmış sorular, özgün sorular verilmekte ve gerekli soru çözüm teknikleri öğrencilere derslerde anlatılmaktadır.

 

5. ÖSYM ile Uyumlu Özgün Deneme Sınavları 

Kelime, okuma, Dil bilgisi ve soru türlerine yönelik yeterli çalışma yapan öğrenciler için artık kendilerini deneme zamanı gelmiş demektir. Geçmiş yıllarda çıkmış sorulara göre ve ÖSYM’ce yayınlanan güncel soru örneklerine göre uzman soru yazarlarımızca hazırlanmış ve sınav ortamına benzer koşullarda uygulanan deneme sınavlarımız ile hem sınav pratiği hem de süre yönetimi konusunda öğrencilerimiz yetkinlik kazanmaktadır.  Deneme sınavı analizleri ve gerekli destek çalışmaları yapılmadan yeni bir deneme yapmak yerine, denemelerde ortaya çıkan eksikliklere göre soru çözüm dersleri ve gerekli durumlarda ek dersleri yapılacaktır.  Akın Dil’de LYS 5 İngilizce Kurs Programı içinde öğrencilerimiz için 15 adet (En az 2 adeti Türkiye Geneli) deneme sınavı yapılacaktır.

 

6.www.yds.net ile uzaktan öğretim desteği

Açılımı “yabancı dil sınavları” olan yds.net uzaktan öğretim sitesidir. Kelime, gramer, okuma ve çeviri çalışması ve alıştırmaları yapabileceğiniz bir online (çevrimiçi) ve offline (çevrimdışı)  ders çalışma platformudur. Kurs süreniz boyunca yds.net ücretsiz olarak hizmetinize açılmaktadır. İçeriği:a. 200 saatin üzerinde Akın Online LYS-5 grubu kayıtları

 b. Video Reading (okuma ve çeviri odaklı 40 adet video)

c. Dil bilgisi konu anlatım ve kelime anlatım videoları

d. Çeviri Sıfatlar ve 8 ayrı kategoride yüzlerce örnek cümle

e. 40 Advanced Test kitabındaki Mini testleri çeviri ve çözüm videoları. 40 Advanced Test kitabımızda yer alan 32 adet Mini Deneme sınavının www.yds.net  üzerinden izlenilebilen detaylı çeviri ve çözümleri sınav öncesi eksikliklerin giderilmesinde büyük bir destek sağlayacaktır.

f. Soru çözüm video dersleri


7. Veliler İle Etkin İletişim 

Akın Dil LYS 5 İngilizce Kurs Programı’na katılan hem kursiyer hem de veliler için bire bir rehberlik sunuyoruz. Kursiyerlerin aylık ve dönemlik çalışmalarını raporlayarak hem kendisine hem de ailesine doğru yönlendirme ve tavsiyelerde bulunuyoruz.  Alışılagelmiş rehberlik hizmetlerinin yanısıra, öğrencimizin akademik hayatında karşılaştığı tüm süreçleri takip ediyoruz ve öğrenciyi kişisel özellikleri ve tutumları ile de tanıyarak öğretmen, öğrenci, veli işbirliği ile ortak hareket ediyoruz. Her sınıfın danışman öğretmeni öğrenciyi gözler, takip eder ve rehberlik birimi ile bilgilerini paylaşır. Öğrencinin akademik başarısı dışında, bireysel özellikleri, kişiliğinin güçlü veya gelişmeye açık yönleri, toplumsal ilişkilerdeki davranış şekilleri yakından takip edilir ve hem öğrenci hem aile ile güçlü bir iletişim ağı kurularak süreç içinde devamlı olarak değerlendirilir. Veliler ve öğrenciler rehber öğretmenlere ve öğrencinin danışman öğretmenine kendilerine özel tahsis edilmiş bir telefon hattından kurallar dahilinde ulaşabilirler. Sadece kurs süresince değil sınav sonrası tercih döneminde, hazırlık atlama, hazırlık sınıfı ve sonrasındaki üniversite yaşamı boyunca isteyen öğrencilerimize ve ailelerine rehberlik hizmeti sunuyoruz.


 

LYS-5 HAZIRLIĞINDA   AKIN DİL EĞİTİM MERKEZİ FARKI:

1.     Kendi öğretmenlerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere başarılı ve disiplinli mezunlara kendi şubelerimizde iş bulma imkânı sunuyoruz.

2.     Hem kursiyer hem de veliler için bire bir rehberlik sunuyoruz. Kursiyerlerin aylık ve dönemlik çalışmalarını raporlayarak hem kendisine hem de ailesine doğru yönlendirme ve tavsiyelerde bulunuyoruz.

3.     Uzun dönem gruplardan birine kayıt olan kursiyerlerimize YGS sonrasında son 3 aylık gruplar ile birlikte kurallara uymak ve kendi seviyesine uygun olmak şartı ile tekrar ÜCRETSİZ ders alma hakkı veriyoruz.

4.     YGS ve LYS-5 sonuçlarına göre doğru meslek, doğru üniversite ve doğru il için üniversite tercih rehberliği yapıyoruz.

5.     Sadece kurs süresince değil sınav sonrası hazırlık atlama, hazırlık sınıfı ve sonrasındaki üniversite yaşamı boyunca rehberlik sunuyoruz.

6.     Edebiyat, felsefe, genel kültür, tiyatro, sinema ve okuma günleri düzenliyoruz. Kültürel etkinlik odaklı okuma, kelime ve soru çözüm çalışmaları sunuyoruz.

7.      Okuma ve çeviri ek dersleri sunuyoruz.

8.     Kurs süresi içerisinde alanında yetkin ve doğru örnek oluşturacak sanatçılar, akademisyenler, yazarlar, okutmanlar,  öğretmenler, çevirmenler, turist rehberleri, yurt dışı eğitim danışmanları gibi yabancı dil bilgisi ile kariyer yapan kişilerle söyleyişiler veya toplantılar düzenliyoruz.

9.     Üniversite ziyaretleri ve ilgili bölümlerden akademisyen ve öğrencilerle buluşmalar ayarlıyoruz.

10.  Akademik kurs ortamı sunuyoruz. Mevcut YDS/ TOEFL/IELTS/Genel İNGİLİZCE kursiyerlerimizin önemli bir bölümü çok akademik camiadan farklı bölümlerden gelmektedir.  


AKIN DİL EĞİTİM LYS-5 GRUPLARINDA BAŞARI İÇİN UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE DİSİPLİN PRENSİPLERİ:

         Kurumumuz tarafından belirlenen kuralları ve disiplin prensiplerini öğretim dönemi başında velilerimiz ve öğrencilerimizle paylaşmaktayız. Yıl içerisinde de düzenli aralıklarla hatırlatmalar yapılmaktadır. Kurallarımızı ve disiplin prensiplerimizi şöyle özetleyebiliriz:

1.       Kurum içerisindeki hiçbir birimde sigara vb zararlı tüketim ürünleri içilemez.

2.       Ders esnasında cep telefonu vb teknolojik aletleri kullanmak kesinlikle yasaktır. Öğretmen yönlendirmesi ve ders amacı ile belirli derslerde öğretmen gözetiminde kullanılabilir.

3.       Ödev kontrolleri titizlikle yapılmaktadır. Ödevini yapamayan öğrenciye gerekli destek sağlanır, ancak üç kez yapmayan ve mazeretsiz olarak bunu alışkanlık haline getiren öğrencilerin velileri ile görüşülerek kurumla ilişiği kesilmektedir.

4.       Öğrenciler ders saatleri içinde mazeretsiz olarak binayı terk edemezler; terk eden öğrencinin velisine haber verilir. 

5.       Öğrenci mazeretsiz devamsızlığı alışkanlık haline getirdiği takdirde velisi bilgilendirilerek kaydı silinmektedir.

6.       Öğrencilerimiz ve velileri, kurum içerisinde ahlaka, kanunlara ve kurum kurallarına uymak zorundadırlar.  Sözel ve fiziksel şiddetten uzak olmalıdırlar. Öğretmenlerine, arkadaşlarına ve kurum çalışanlarına karşı saygılı olmalıdırlar. Kurum eşyalarına zarar vermemelidirler. Maddi ve manevi zararların tazmini konusunda gerekli yasal işlemler derhal başlatılır. Aykırı davranışa sahip öğrencilerin velileri ile de görüşülerek gerekli yaptırımlar –uzaklaştırma ve ilişik kesme dahil - uygulanmaktadır. 

7.       Haftalık ders programı dışında öğrencilere eksik oldukları konular ve çözemedikleri sorular için kendi öğretmenleri tarafından ek dersler verilmektedir.

8.       Yapılan bütün derslere, etkinliklere, sınavlara ve anketlere katılım zorunludur. Velilerimize yapılan tarama ve deneme sınavları sonrası bilgi verilmekte ve düzenli aralıklarla toplu veya birebir veli toplantıları yapılmaktadır.

9.       Yarıyıl tatilinde öğrencilerimize geriye dönük ve konu tamamlamaya yönelik yoğun bir program uygulanmaktadır. Ocak ayı sonunda birinci dönem hedeflerini tutturamayan öğrencilerin dönem arası programına katılımı zorunludur.

10.    Öğrencilerimize sınav sistemi, verimli çalışma teknikleri, isteklendirme (motivasyon) ve sınav kaygısını giderme gibi konularda seminerler verilmektedir.


 2017 LYS 5 SORU DAĞILIMI


 İlk 12 soru

Kelime Bilgisi 4 (noun, adjective, adv, phrasal verb / verb )

Tenses/ Zamanlar 3

Preposition/Edat 1

Pronoun/Zamir 1

Bağlaç 2

İkili bağlaç 1

 1 ADET Cloze test 5 ADET soru

Preposition /Edat 1

Bağlaç 1

Zaman/tense 1

Verb 1

Bağlaç 1


CÜMLE TAMAMLAMA 8 SORU

15 adet okuma sorusu: 3 SORULUK 5 ADET OKUMA PARÇASI

5 ADET DİYALOG

5 ADET YAKIN ANLAM

5 ADET DURUMA UYGUN DÜŞEN İFADE

5 ADET PARAGRAF TAMAMLAMA

12 ADET ÇEVİRİ Sorusu 6 adet Türkçe-İngilizce, 6 adet İngilizce- Türkçe

5 ADET IRRELEVANT SENTENCE /ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE

3 ADET AÇIK UÇLU SORU (Yanlış kullanılan edatı bulma, Eş anlamlı kelime bulma ve Zamir/ Referans ifadeyi bulma)


 AKIN DİL EĞİTİM LYS 5 KAYNAKLARI:

1.       SIFIRDAN BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL KELİME TESTLERİ

2.       SIFIRDAN BAŞLAYANLAR İÇİN DİLBİLGİSİ

3.       SIFIRDAN BAŞLAYANLAR İÇİN SORU TÜRLERİ

4.       LYS-5 KELİME ÇALIŞMA KİTABI VOCABULARY BOOK 

5.       LYS-5 PHRASAL VERBS       

6.       Okuma Kitabı: Sıfırdan Başlayanlar için Okuma

7.       Okuma Kitabı: Reading PLus for LYS-5 (Alt seviyeden – üst orta seviyeye metinleri)

8.       Okuma Kitabı: Read for Speed 1 for LYS-5/ YDS/YÖKDİL

9.        LYS-5 GRAMMAR BOOK 

10.    LYS-5 YAPRAK TESTLER GRAMMAR KONU TARAMA TESTLERİ

11.    LYS-5 ÖZGÜN SORU BANKASI  

12.    LYS-5 YAPRAK TESTLER KELİME TESTLERI (SIFATLAR, FIILLER, 11 TEMEL KATEGORIDE KELIMELER)

13.    LYS-5 YAPRAK TESTLER PREPOSITIONS  

14.    LYS-5 YAPRAK TESTLER PHRASAL VERBS 

15.    LYS-5 YAPRAK TESTLER SORU TÜRLERİ ( Kelime / Grammar / Cloze / Çeviri / Cümle Tamamlama / Okuma / Diyalog / Duruma Uygun İfade / Akışı Bozan Cümle / Paragraf Tamamlama) 

16.     Yds.net UZAKTAN EĞİTİM DESTEĞİ

a.Dil bilgisi Konu anlatım videoları

b.Soru çözüm video dersleri

c. Kelime anlatım videoları

d. Çeviri  Sıfatlar ve 8 ayrı kategoride yüzlerce örnek cümle

e. 40 Advanced Test kitabındaki Mini testleri çeviri ve çözümleri

f. Video Reading (Okuma ve çeviri odaklı 40 adet video)

17.     AYLIK TARAMA TESTLERİ      

18.     ÖZGÜN LYS-5 DENEME SINAVLARI (15 ADET)              

19.    LYS-5 ÇIKMIŞ SORULAR KİTABI

20.    40 ADVANCED TEST

Kursları içeriklerine göre dilbilgisi odaklı, kelime odaklı, dil bilim ve kalıp odaklı, teknik odaklı veya okuma-anlama ve kelime-çeviri odaklı şekilde sınıflandırmak mümkündür. 

Sürelerine göre ön hazırlıklı kurs,  normal dönem YDS kursu, yoğunlaştırılmış kısa dönem veya son dönem kısa teknik kurslar olarak sınıflandırmak mümkündür. 

Akın Dil Eğitim Merkezi’nde YDS kursları bütün gruplarda okuma-anlama odaklıdır ve bunun ön koşulu olan zengin kelime-çeviri içeriğine sahiptir.

Adayların daha önceki İngilizce alt yapılarına, Akın YDS seviye tespit sınavına ve varsa aldıkları YDS puanlarına bakılarak homojen sınıflar oluşturulmaktadır.

Düzenli olarak bir YDS kursu takip etme imkanı bulunmayan veya bireysel olarak evde YDS hazırlığı yapmak isteyen adaylar online YDS kursları ile sınava hazırlanabilirler. Online kurslarda dersler internet ortamında canlı olarak yapılmaktadır. Bunun için bilgisayar ve internet altyapısının yeterli olması gerekir. Adaylar derslerde öğretmene yazarak veya sözlü olarak soru sorabilirler. Dersler kayıt edildiği için daha sonra tekrar izlenebilmektedir.

YDS kursu dersleri bittikten sonra son hafta genel tekrar amaçlı ve sınav tekniği odaklı YDS kampı yapılmaktadır. Hafta içi beş gün süre ile aynı ders günde iki oturum halinde 10.00-13.00 ve 18.30- 21.30 saatleri arasındadır. Her gün için en son sınava ve değişikliklere göre hazırlanmış farklı kitapçıklar basılmaktadır. Her soru türünün çözümü tek tek ele alınıp beş gün boyunca kelime tekrarı ve soru çözümü yapılmaktadır.

e yds izmir

e yds izmir 2015

e yds izmir binası

e yds izmir kontenjan

e yds izmir nerede

e yds izmir sınav yeri

izmir ales yds

izmir ales yds kursu

izmir almanca yds kursu

izmir bornova yds kursları

izmir buca yds kursları

izmir buca yds kursu

izmir e yds merkezi

izmir e yds nerede

izmir en iyi yds kursu

izmir gaziemir yds kursu

izmir hızlandırılmış yds kursu

izmir karşıyaka yds kursu

izmir yds

izmir yds akın

izmir yds başvuru merkezleri

izmir yds başvuru merkezleri 2015

izmir yds bot

izmir yds deneme

izmir yds deneme sınavı

izmir yds dershanesi

izmir yds dil kursu

izmir yds hazırlık kursları

izmir yds ingilizce kursları

izmir yds kampı

izmir yds kurs

izmir yds kurs tavsiye

izmir yds kursları

izmir yds kursları fiyatları

izmir yds kursları forum

izmir yds kursu

izmir yds kursu fiyatları

izmir yds kursu tavsiye 2016

izmir yds kursu önerisi

izmir yds mağazaları

izmir yds sınav başvuru merkezleri

izmir yds sınav yerleri

izmir yds tavsiye

izmir yds özel ders

izmir yediiklim yds

izmirde yds kursu

yds 2016 izmir güney

yds academy izmir yorumlar

yds ayakkabı izmir bayileri

yds bot izmir bayileri

yds hazırlık izmir

yds ingilizce izmir

yds izmir güney

yds izmir güney 

yds izmir kuzey

yds izmir mağaza

yds izmir satış

yds izmir telefon

yds izmir çankaya

yds izmir şubesi

yds  izmir

yds  izmir

yds yayıncılık izmir

İLETİŞİM

İzmir Şubesi
Kıbrıs Şehitleri Caddesi, No: 138/1, K:4
Konak , İzmir
Telefon: (232) 404-0055
Telefon:
Fax:
E-posta
izmir@akindil.com